Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Zawiadomienie zakładowej organizacji...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Opis: Przepisy Kodeksu pracy przewidują ochronę przez rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży. Możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży dopuszczalne jest tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca w tym przypadku jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownicy innej pracy. Pracownica zachowuje prawo do świadczeń związanych z ciążą i urodzeniem dziecka (zasiłek macierzyński). Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"