Money.pl Firma Wzory dokumentów

Odwołania

Wzór dokumentu : Zażalenie na umorzenie postępowania...

Stan na dzień: 2004-08-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Odwołania
Tytuł dokumentu: Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego
Opis: Wszczęte postępowanie przygotowawcze może zostać umorzone. Umorzenie może oczywiście stać w sprzeczności z interesami pokrzywdzonego. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego przysługuje pokrzywdzonemu zażalenie. Wnosi się je do sądu, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy karnej. W niniejszym przykładzie postępowanie zostało umorzone z tego powodu, iż wg organów ścigania czyn popełniony przez podejrzanego nie stanowił przestępstwa. Pokrzywdzona zarzuca natomiast, iż organy ścigania, na skutek niepełnego postępowania dowodowego, błędnie ustaliły stan faktyczny.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Odwołania"