Wzór dokumentu : Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/07/2017
Kategoria dokumentu: Prawne
Tytuł dokumentu: Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 2227 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 7
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.