Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Sprawozdawczość Finansowa

Wzór dokumentu : Zestawienie przepływów finansowych...

Stan na dzień: 14/07/2020
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Zestawienie przepływów finansowych prowadzone przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Opis: Dz.U. 2018, poz. 2050 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 28 października 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.