Wzór dokumentu : Zestawienie przepływów finansowych...

Stan na dzień: 11/12/2019
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Zestawienie przepływów finansowych prowadzone przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Opis: Dz.U. 2018, poz. 2050 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 28 października 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 9144 free 0 name Zestawienie przepÅ‚ywów finansowych prowadzone przez niektóre organizacje pozarzÄ…dowe oraz stowarzyszenia jednostek samorzÄ…du terytorialnego descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2050 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;28&nbsp;października 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_9144-0.xlt pages 1 photo 1540733440zestawienie-przeplywow-finansowych-prowadzone-przez-niektore-organizacje-pozarzadowe-oraz-stowarzyszenia-jednostek-samorzadu-terytorialnego.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1