Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Zgłoszenie o chorobie zawodowej

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie o chorobie zawodowej
Opis: Dokument ten zawiera zgłoszenie złożone przez pracownika pracodawcy o rozpoznaniu u pracownika choroby zawodowej. Podstawa dokonania takiego zgłoszenia znajduje się w art. 235 Kodeksu pracy, który przewiduje obowiązek powiadomienia przez pracodawcę Państwowej Inspekcji Sanitarnej o każdym przypadku wystąpienia u pracownika choroby zawodowej albo nawet podejrzenia wystąpienia takiej choroby. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie po uzyskaniu przez pracodawce takiej informacji.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"