Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Akcyza

Wzór dokumentu : Zgłoszenie o planowanym nabyciu...

Stan na dzień: 04/08/2020
Kategoria dokumentu: Akcyza
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Opis: Dz.U. 2019, poz. 2071
Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Akcyza"