Wzór dokumentu : Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany"
Opis: Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 6)
Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2047 free 0 name ZgÅ‚oszenie utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamoÅ›ci cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2014, poz. 589 (zaÅ‚Ä…cznik 6)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;10&nbsp;maja 2014 r.</span></strong></p> files filename doc_2047-0.dot pages 3 photo 1568800105zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-karty-pobytu-polskiego-dokumentu-podrozy-dla-cudzoziemca-polskiego-dokumentu-tozsamosci-cudzoziemca-lub-dokumentu-zgoda-na-pobyt-tolerowany.png filename doc_2047-0_A.pdf pages 3 photo 1582056099zgoda-na-pobyt-tolerowany.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1