Wzór dokumentu : Zgłoszenie zakończenia budowy i...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 18:43:43
Kategoria dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3727 free 0 name ZgÅ‚oszenie zakoÅ„czenia budowy i przystÄ…pienia do użytkowania obiektu budowlanego descr files filename SF_oszgt.dot pages 2 photo filename SF_oszgt.pdf pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1