Wzór dokumentu : ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 29/01/2020
Kategoria dokumentu: Windykacja i należności
Tytuł dokumentu: ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy
Opis:

Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych
Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8847 free 0 name ZTW-1 Zaktualizowany tytuÅ‚ wykonawczy descr <p><strong>Stosowany przy wystÄ™powaniu do paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego lub paÅ„stwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należnoÅ›ci pieniężnych<br /> </strong>Dz.U. 2013, poz. 1356 (zaÅ‚Ä…cznik 5)</p> files filename doc_8847-0.dot pages 1 photo 1387105050ztw-1.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1