Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Formularze ubezpieczeniowe

Wzór dokumentu : ZUS IWA

Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS IWA
Opis:

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Dz.U. 2019, poz. 757 (załącznik 4)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.