Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Archiwum

Wzór dokumentu : ZUS KOA

Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: ZUS KOA
Opis:

Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Archiwum"