Wzór dokumentu : ZUS RCA

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 28/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS RCA
Opis:

Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 12)

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6470 free 0 name ZUS RCA descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Imienny raport miesiÄ™czny o należnych skÅ‚adkach i wypÅ‚aconych Å›wiadczeniach</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #336600"><strong>AKTYWNY&nbsp;FORMAT&nbsp;PDF</strong></span><span>. <span style="color: #ff6600"><strong>Wz&oacute;r obowiÄ…zujÄ…cy od 1 czerwca 2020 r.<br /> </strong></span></span><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2020, poz. 81 (zaÅ‚Ä…cznik 1)</span></span></span></span></span></span></p> <p>Plik&nbsp;<strong>d</strong><strong>oc_6470-0_A.pdf</strong>&nbsp;- wersja obowiÄ…zujÄ…ca do 31 maja 2020 r.<br /> Plik&nbsp;<strong>doc_6470-1_A.pdf</strong>&nbsp;- wersja obowiÄ…zujÄ…ca od 1 czerwca 2020 r.</p> files filename doc_6470-1_A.pdf pages 2 photo 1580118962zus-rca.png filename doc_6470-0_A.pdf pages 2 photo 1546705096zus-rca.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1