Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Archiwum

Wzór dokumentu : ZUS Rp-2b

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: ZUS Rp-2b
Opis:

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną
Formularz nieobowiązujący. Od dnia 2 października 2017 r. zastąpił go wzór ERR - Wniosek o rentę rodzinną

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Archiwum"