Wzór dokumentu : ZUS Rp-2b

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: ZUS Rp-2b
Opis:

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną
Formularz nieobowiązujący. Od dnia 2 października 2017 r. zastąpił go wzór ERR - Wniosek o rentę rodzinną

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8766 free 0 name ZUS Rp-2b descr <p><strong>ZaÅ‚Ä…cznik do wniosku o rentÄ™ rodzinnÄ…<br /> </strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">Formularz nieobowiÄ…zujÄ…cy.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 0);">&nbsp;Od dnia&nbsp;<span class="szary" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">2 października 2017 r. zastÄ…piÅ‚ go wz&oacute;r&nbsp;<a href="http://iform.pl/err" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 153, 204);">ERR - Wniosek o rentÄ™ rodzinnÄ…</a></span></span></strong></p> files filename doc_8766-0_A.pdf pages 2 photo 1457345632zus-rp-2b.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1