Wzór dokumentu : ZUS Z-19 Lista płatnicza zasiłków z...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:58:22
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: ZUS Z-19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1569 free 0 name ZUS Z-19 Lista pÅ‚atnicza zasiÅ‚ków z ubezpieczenia spoÅ‚ecznego w razie choroby i macierzyÅ„stwa descr files filename SF_pzs19.dot pages 2 photo zus-z-19-lista-platnicza-zasilkow-z-ubezpieczenia-spolecznego-w-razie-choroby-i-macierzynstwa.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1