Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Formularze ubezpieczeniowe

Wzór dokumentu : ZUS ZBA

Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS ZBA
Opis:

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 10)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.