Wzór dokumentu : ZUS ZCNA

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 28/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS ZCNA
Opis:

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 2)

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6476 free 0 name ZUS ZCNA descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ZgÅ‚oszenie danych o czÅ‚onkach rodziny dla cel&oacute;w ubezpieczenia zdrowotnego</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #336600"><strong>AKTYWNY&nbsp;FORMAT&nbsp;PDF</strong></span><span>. <span style="color: #ff6600"><strong>Wz&oacute;r obowiÄ…zujÄ…cy od 1 stycznia 2019 r.<br /> </strong></span></span><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2495 (zaÅ‚Ä…cznik 2)</span></span></p> files filename doc_6476-0_A.pdf pages 2 photo 1546638667zus-zcna.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1