Money.plFirma
Odśwież stronę
Spółka akcyjna

Najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczoną do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału.

Zalety Wady
Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji Wysoki minimalny kapitał zakładowy
Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
Łatwość kumulacji kapitału Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców

Przepisy

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Zobacz: Kodeks Spółek Handlowych

Definicje


Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Wysokość kapitału

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500.000 złotych.
Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Nazwa

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna".
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "S.A.".

Rejestracja

Krajowy Rejestr Sądowy

Wraz z zarejestrowaniem spółka nabywa osobowość prawną.

Przydatne: Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Księgowość


Powrót