Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna

75.11 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
75.12 Kierowanie w zakresie działalności społecznej
75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej
75.13 Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
75.14 Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI