Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Chów i hodowla zwierząt

01.21 Chów i hodowla bydła
01.21.Z Chów i hodowla bydła
01.22 Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
01.22.Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
01.23 Chów i hodowla świń
01.23.Z Chów i hodowla świń
01.24 Chów i hodowla drobiu
01.24.Z Chów i hodowla drobiu
01.25 Chów i hodowla zwierząt pozostałych
01.25.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI