Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała

92.31 Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych
92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca
92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.32 Działalność obiektów kulturalnych
92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
92.33 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
92.34 Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI