Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna

92.51 Działalność bibliotek i archiwów
92.51.A Działalność bibliotek publicznych
92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne
92.51.C Działalność archiwów
92.52 Działalność muzeów i ochrona zabytków
92.52.A Działalność muzeów
92.52.B Ochrona zabytków
92.53 Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
92.53.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI