Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

74.81 Działalność fotograficzna
74.81.Z Działalność fotograficzna
74.82 Działalność związana z pakowaniem
74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
74.85 Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.86 Działalność centrów telefonicznych (call center)
74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
74.87 Działalność komercyjna pozostała
74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI