Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność poligraficzna

22.21 Drukowanie gazet
22.21.Z Drukowanie gazet
22.22 Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23 Introligatorstwo
22.23.Z Introligatorstwo
22.24 Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
22.25 Działalność graficzna pomocnicza
22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza