Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

67.11 Zarządzanie rynkiem finansowym
67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym
67.12 Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
67.12.A Działalność maklerska
67.12.B Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych
67.13 Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana