Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami

74.11 Działalność prawnicza
74.11.Z Działalność prawnicza
74.12 Działalność rachunkowo-księgowa
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.13 Badanie rynku i opinii publicznej
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15 Działalność holdingów
74.15.Z Działalność holdingów

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI