Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

85.11 Szpitalnictwo
85.11.Z Szpitalnictwo
85.12 Praktyka lekarska
85.12.Z Praktyka lekarska
85.13 Praktyka stomatologiczna
85.13.Z Praktyka stomatologiczna
85.14 Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
85.14.B Działalność ambulansów wypadkowych
85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
85.14.E Działalność paramedyczna
85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana