Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność wspomagająca transport, pozostała

63.21 Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
63.22 Działalność wspomagająca transport wodny, pozostała
63.22.A Działalność portów morskich
63.22.B Działalność portów śródlądowych
63.22.C Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
63.23 Działalność wspomagająca transport lotniczy, pozostała
63.23.A Działalność portów lotniczych
63.23.B Kontrola ruchu lotniczego
63.23.C Obsługa naziemna statków powietrznych
63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI