Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Działalność wydawnicza

22.11 Wydawanie książek
22.11.Z Wydawanie książek
22.12 Wydawanie gazet
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13 Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14 Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15 Działalność wydawnicza pozostała
22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała