Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową

52.61 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
52.62 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach
52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
52.63 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową
52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana