Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

50 Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
50.1 Sprzedaż pojazdów samochodowych
50.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa
50.3 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
50.4 Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
50.5 Sprzedaż detaliczna paliw
51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami
51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
51.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
51.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
51.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego
51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
51.8 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
51.9 Pozostała sprzedaż hurtowa
52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
52.1 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
52.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
52.3 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
52.4 Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach
52.5 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

Szukaj w PKD

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.