Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Leśnictwo, włączając działalność usługową

02.01 Leśnictwo
02.01.A Gospodarka leśna
02.01.B Szkółkarstwo leśne
02.02 Działalność usługowa związana z leśnictwem
02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI