Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

52.71 Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych
52.71.Z Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych
52.72 Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
52.73 Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
52.74 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana