Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.51 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52 Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych