Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

70 Obsługa nieruchomości
70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek
70.2 Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.3 Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
71 Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
71.1 Wynajem samochodów osobowych
71.2 Wynajem pozostałych środków transportu
71.3 Wynajem maszyn i urządzeń
71.4 Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
72 Informatyka
72.1 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.2 Działalność w zakresie oprogramowania
72.3 Przetwarzanie danych
72.4 Działalność związana z bazami danych
72.5 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
72.6 Działalność związana z informatyką, pozostała
73 Działalność badawczo-rozwojowa
73.1 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.2 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74 Działaność gospodarcza pozostała
74.1 Działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami
74.2 Działalność w zakresie architektury i inżynierii
74.3 Badania i analizy techniczne
74.4 Reklama
74.5 Rekrutacja i udostępnianie pracowników
74.6 Działalność detektywistyczna i ochroniarska
74.7 Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.8 Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI