Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Odlewnictwo metali

27.51 Odlewnictwo żeliwa
27.51.Z Odlewnictwo żeliwa
27.52 Odlewnictwo staliwa
27.52.Z Odlewnictwo staliwa
27.53 Odlewnictwo metali lekkich
27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
27.54 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI