Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

41.00 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI