Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Pośrednictwo finansowe pozostałe

65.21 Leasing finansowy
65.21.Z Leasing finansowy
65.22 Pozostałe formy udzielania kredytów
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23 Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane