Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

73.10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi
73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI