Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo- technicznej
73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI