Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych

26.21 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
26.22 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
26.23 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
26.23.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
26.24 Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych
26.24.Z Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych
26.25 Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
26.25.Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
26.26 Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych
26.26.Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych