Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych

27.41 Produkcja metali szlachetnych
27.41.Z Produkcja metali szlachetnych
27.42 Produkcja aluminium
27.42.Z Produkcja aluminium
27.43 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
27.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
27.44 Produkcja miedzi
27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej
27.44.B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
27.45 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
27.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI