Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

28.11 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI