Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja motocykli i rowerów

35.41 Produkcja motocykli
35.41.Z Produkcja motocykli
35.42 Produkcja rowerów
35.42.Z Produkcja rowerów
35.43 Produkcja wózków inwalidzkich
35.43.Z Produkcja wózków inwalidzkich

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI