Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej

18.21 Produkcja ubrań roboczych
18.21.Z Produkcja ubrań roboczych
18.22 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
18.23 Produkcja bielizny
18.23.Z Produkcja bielizny
18.24 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI