Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja podstawowych chemikaliów

24.11 Produkcja gazów technicznych
24.11.Z Produkcja gazów technicznych
24.12 Produkcja barwników i pigmentów
24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
24.13 Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
24.14 Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
24.15 Produkcja nawozów i związków azotowych
24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
24.16 Produkcja tworzyw sztucznych
24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
24.17 Produkcja kauczuku syntetycznego
24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI