Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

28.71 Produkcja pojemników metalowych
28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
28.72 Produkcja opakowań z metali lekkich
28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
28.73 Produkcja wyrobów z drutu
28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
28.74 Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.75 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.75.A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI