Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29.51 Produkcja maszyn dla metalurgii
29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
29.52 Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa
29.52.A Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa
29.53 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
29.54 Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
29.54.Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
29.55 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
29.55.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
29.56 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia