Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych

17.51 Produkcja dywanów i chodników
17.51.Z Produkcja dywanów i chodników
17.52 Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych
17.52.A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej
17.52.B Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych
17.53 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
17.53.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
17.54 Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana