Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici

17.11 Produkcja przędzy bawełnianej
17.11.Z Produkcja przędzy bawełnianej
17.12 Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej
17.12.Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej
17.13 Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
17.13.Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
17.14 Produkcja przędzy lnianej
17.14.Z Produkcja przędzy lnianej
17.15 Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
17.15.Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
17.16 Produkcja nici do szycia
17.16.Z Produkcja nici do szycia
17.17 Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała
17.17.Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała