Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa

15.11 Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików
15.11.Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików
15.12 Produkcja mięsa z drobiu i królików
15.12.Z Produkcja mięsa z drobiu i królików
15.13 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików
15.13.A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi
15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI